Sandra & Roland Stegeröd bygger TYR (Älvsbyhus)

Byggstart 2008-10-09 Husmontering 2008-11-24 Inflyttning 2008-12-12

Tomten    Grunden kommer    Grunden monteras    Stödmur   Husmontering

20081125    20081126    20081127    20081128    20081129    20081130

Våren 2009    Byte av kök    Husmålning    Ramp    Uterum