Hösten 2009

 

Uterummet började byggas den 27 oktober

Räcket för den öppna delen är färdig

 

Tomten    Grunden kommer    Grunden monteras    Stödmur   Husmontering

20081125    20081126    20081127    20081128    20081129    20081130

Våren 2009    Byte av kök    Husmålning    Ramp    Uterum